KLÁRA PUSHIN
TECHNICKÉ PŘEKLADY


Co Vám mohu nabídnout?

Ráda pro Vás zajistím překlad z německého do českého jazyka. Pracuji převážně na principu překladu do mateřského jazyka, díky čemuž Vám mohu nabídnout kvalitní text bez stylistických chyb. V případě zájmu o překlad do němčiny Vám také mohu zajistit korekturu rodilým mluvčím.