PŘEKLADY


Primárně se věnuji technickému a medicínskému překladu. Mými obory jsou zejména elektrotechnika, strojírenství a medicínská technika. Pracuji také s medicínskými populárně naučnými texty. Mimo jiné mám zkušenosti s překlady týkajícími se kosmetických produktů, potravinářských výrobků a oděvů.